Projektowanie pod użytkowników


Projekty tworzymy indywidualnie, według potrzeb Klientów. Od samego początku
nasi architekci biorąc pod uwagę wszelkie sugestię projektują dom tak, aby spełniał
wszystkie wymagania domu zdrowego i przyjaznego dla mieszkańców i środowiska.
Wykorzystujemy do projektowanie dorobek zarówno twórców architektury
organicznej jak i rozległą wiedzą Feng Shui– układ pomieszczeń koresponduje z
otoczeniem domu, maksymalizowane jest użycie do budowy naturalnych i zdrowych
materiałów, a minimalizowanie tych szkodliwych.