Projektowanie CAD


Rozwój komputerów spowodował znaczący rozwój również w dziedzinie projektowania. I
mimo, iż żadna maszyna nie zastąpi dobrego smaku projektanta, to dobre oprogramowanie może
sprawić, że ryzyko popełnienia błędu wykonawczego będzie mniejsze, a Klient będzie mógł poznać
wszystkie zakamarki domu, zanim go wybuduje.
Przed rozpoczęciem każdej inwestycji tworzymy projekt wykonawczy, który prezentujemy
Klientowi w przystępnej formie trójwymiarowej wizualizacji renderowanej w czasie rzeczywistym.
Daje to możliwość pełnego wglądu w układ funkcjonalny domu przed jego zbudowaniem, przez

co możemy spojrzeć na projekt z nieco innej niż dotychczas strony i wyłapać pewne błędy
czy niedociągnięcia . Już w tej fazie możemy wspólnie wprowadzać zmiany mające na celu
dostosowanie budynku do potrzeb przyszłych mieszkańców bez pociągania za tym żadnych
kosztów – nie staniemy więc przez koniecznością „remontu” nowego domu.
Korzystamy z nowoczesnego i specjalistycznego oprogramowania ciesielskiego Dietrich’s,
dzięki któremu możemy wyciąć i przygotować wszystkie elementy domu zanim trafią na budowę.
Operacja taka znacznie przyspiesza montaż domu, co z kolei obniża koszty oraz zmniejsza wpływ
czynników atmosferycznych na proces budowy.