Proces projektowy


Proces projektowania rozpoczyna się od rozmowy z Klientem i wstępnych ustalenia
odnośnie tego, co się Klientowi podoba. Pokazujemy lub przesyłamy zdjęcia rozmaitych
realizacji, aby ustalić w którym kierunku rozwiązań podążać i poznać gust naszego Klienta,
aby dopasować najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Następnie posiadając już wstępny obraz dotyczący upodobań Klienta przeprowadzamy
wizję lokalną miejsca, aby jak najlepiej dopasować projekt do danej działki. Sprawdzamy
występujące zacienienie, ruch słońca oraz naturalne przeszkody terenowe. Wtedy też
dokonywana jest wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Na tym etapie
proponujemy również usługi projektowania ogrodu i otoczenia domu, tak, aby wszystko
zgrywało się w harmonijną całość.

Kolejnym krokiem jest przedstawienie rozmaitych technologii budowy domów wraz z ich
szczegółową charakterystyką. Na podstawie poprzednich ustaleń proponowana jest
konkretna technologia i po jej akceptacji rozpoczynany jest kolejny etap czyli prace nad
konceptem domu. Przesyłamy wówczas naszym Klientom do akceptacji wstępne szkice i
wizualizacje. Po zmianach i finalnej akceptacji wykonywany jest projekt budowlany.

W trakcie wykonywanie projektu budowlanego wykonujemy również częściowo projekt
wykonawczy domu w danej technologii. Mimo dodatkowej pracy włożonej w wykonanie
takiego zadania, projekt ten ułatwia nam wykonanie konstrukcji w momencie, w którym
Klient zdecyduje się na podpisanie z nami umowy wykonawczej. Zasadniczo projekty
wykonawcze nie są wykonywane przy budowie domów jednorodzinnych ze względu na ich
koszt, który wynosi zazwyczaj koło 6-7tys zł. Projekt ten zawiera dokładne informacje
techniczne oraz rozwiązania konstrukcyjne opracowane w ciesielskich oprogramowaniu
Dietrich’s. Na podstawie takiego projektu można zminimalizować zużycie materiału i
uniknąć przykrych doświadczeń związanych z nieprzemyślanymi połączeniami ciesielskimi,
które czasem są trudne do przewidzenia na początku budowy. Projekt wykonawczy zawiera
również screeny z wizualizacji 3D projektowanej konstrukcji domu, Klient może więc
obejrzeć ją dokładnie z każdej strony ze wszystkimi szczegółami,a przy pomocy naszego
oprogramowania może także wykonać wirtualny spacer po wnętrzu – takie działania
pozwalają nam dokonać jeszcze ostatecznych zmian przez budową domu, tak by projekt był
jak najlepiej dopasowany do potrzeb przyszłych użytkowników.
Mimo, iż projekt ten nie jest w cenie udostępniany Klientowi, to jest ma w niego wgląd i
narzędzie to pomaga dopracować projekt budowlany. Na życzenie możemy wykonać
dodatkowo pełny projekt wykonawczy, ale ma to sens tak naprawdę tylko wówczas, gdy
Klient nie decyduje się na podpisanie umowy wykonawczej na budowę domu – w innym
przypadku projekt ten i tak jest wykonywany na nasze wewnętrzne potrzeby wykonawcze.

Ostatni etap to kompletowanie dokumentów i wypełnienie wniosku o pozwolenie na
budowę wraz z ewentualnymi poprawki, jeśli o taki wniesie Starostwo Powiatowe (
oczywiście nie pozostawiamy Klientów samym sobie po oddaniu projektu).

Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient ma całkowicie spokojną głowę, że to co mu się podoba
może zostać w pełni urzeczywistnione i nie zostanie ukrócona czy to na etapie
projektowania, wykonania czy też zezwolenia administracyjnego.