Lokalizacja na działce


Już na początku tworzenia projektu niezmiernie ważne jest miejsce, w którym będzie on
realizowany. Odpowiednie, zwiększające zarówno energooszczędność jak i jakość mieszkania
usytuowanie domu na działce wpływa istotnie na jego układ wewnętrzny. Nie sposób zatem
zaprojektować dom, który będzie przyjazny dla użytkowników w oderwaniu od miejsca w którym
ma się znaleźć, tak jak to się dzieje w przypadku projektów typowych.
Podczas projektowania szczególną uwagę zwracamy na ukształtowanie terenu działki.
Sugerujemy najdogodniejsze miejsca do usytuowania domu, tak aby w jak najwyższym stopniu
czerpać z potencjału otoczenia, w którym powstaje.
Ważne, aby maksymalnie wykorzystać darmową energie słoneczną do oświetlenia i
ogrzewania domu zimą oraz ograniczyć przegrzewanie budynku latem. Osiągamy to m.in. poprzez
odpowiednie rozmieszczenie okien na poszczególnych elewacjach oraz dobierając ich położenie
względem okapów. Taki zabieg pozwala znacząco obniżyć koszty utrzymania budynku oraz
zwiększa komfort użytkowania domu.