Koszt


 

Dokładnej wyceny dokonujemy po uszczegółowieniu programu funkcyjnego oraz zakresu prac instalacyjnych.
Szacunkowo należy przyjąć, że koszty projektowy to około 100-130zł/m2 powierzchni użytkowej budynku .
Indywidualny projekt domu 120m2 to zatem koszt około 12-15 tys zł. Zakładając, że przeciętny i dosyć lichy projekt
typowy to koszt około 2 tys, a koszty prac adaptacyjnych to kolejne 3tys zł, pozorna oszczędność wyniesie 8-
10 tys zł. Biorąc pod uwagę całkowity koszt budowy domu różnica ta jest jednak marginalna. Koszt ten będzie
również z pewnością niższy niż jakikolwiek remont w przyszłości będący wynikiem niedopasowania domu do funkcji
użytkowników.

Przy obiektach użyteczności publicznej koszty te mogą być nieco większe, ze względu na dodatkowe
uzgodnienia, których należy dokonać, np. z Sanepidem czy też inspektoratem straży pożarnej.

PŁATNOŚCI

Płatności dokonywane są w ratach. Zaliczka to zazwyczaj 15% całkowitej płatności. Po
oddaniu projektu koncepcyjnego przychodzi następna rata 30%, pozostała płatność
dokonywana jest po oddaniu projektu budowlanego. W przypadku dużych projektów
płatności są czasem rozbijane na więcej rat.

ZAKRES

Cena dotyczy kompletnego projekty budowlanego ze wszystkim co jest potrzebne, aby go
wybudować i aby funkcjonował czyli koncepcja z zagospodarowaniem terenu (wizualizacje,
szkice) i projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami
przyłączy i instalacji wszystkich mediów) + przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowę.
Jeśli działka nie ma ustalonych warunków zabudowy (WZ) i trzeba je zrobić, to też będzie to
w cenie.