Główne wady projektów typowych


Projekty typowe posiadają 3 główne wady, które sprawiają, że trzeba i warto je poprawiać:
– są typowe, czyli rozkład funkcji domu ma odpowiadać jak najszerszemu gronu użytkowników,
co sprawia, nasze osobiste potrzeby mogłyby mieć na pewno nieco lepsze odzwierciedlenie w
układzie pomieszczeń, ich liczbie i doborze ich wielkości;
– nie ma w nich żadnego odniesienia do miejsca, w którym będzie stał dom, a zarazem nie
uwzględniają położenia wg stron świata, naturalnych barier terenowych, czy tez ekspozycji
na ładne widoki czy części działki. Są niczym gotowe pudełko stawiane beztrosko w coraz to
odmienne środowiska nie będąc do nich adaptowane;
– nie odnoszą się do technologii stosowanych przez wykonawcę domu. Zatem system konstrukcji,
wykończenia i materiały są używane w nieco inny sposób. Często powoduje to konflikt z projektem
i wówczas projekt jest zmieniany na rzecz tego co „da się zrobić” w danej technologii.

Projektanci często też nie posiadają doświadczenia wykonawczego, co sprawia, że niektóre z
projektowanych rozwiązań są wadliwe technicznie lub bardzo drogie do wykonania. Ponadto nie
znając możliwości technicznych wykonawców swoich projektów, projektują rozwiązania proste
i uniwersalne, łatwe do wykonania, lecz już niekoniecznie ładne. W budownictwie drewnianym
ma to szczególne znaczenia, gdyż z drewna można wyciągnąć bardzo wiele i to często świadczy o
uroku domu drewnianego.