Energooszczędność


Przy obecnych rosnących cenach energii i niespotykanie wysokim zanieczyszczeniu
środowiska już trudno nie mówić o rozwiązaniach mających na celu oszczędzanie energii.
Ograniczenie kosztów energii jest konsekwencją m.in. następujących działań:
1. Ograniczenie strat energii:

•Zastosowanie odpowiedniej grubości i jakości ocieplenia

•Dążenie do maksymalnej szczelności budynku (w tym minimalizacja mostków cieplnych)

•Zastosowanie system rekuperacji pozwalającego odzyskać energie ciepłego zużytego powietrza

(ograniczenie potrzeby systemowego „rozszczelnienia” budynku celem wentylacji – brak potrzeby
korzystania z okien z mikrowentylacją czy stawiania kominów wentylacyjnych)

•Korzystanie z systemy akumulowania nadmiaru energii cieplnej

•Stosowanie urządzeń energooszczędnych

•Oszczędzanie energii elektrycznej

•Zmiana nawyków mieszkańców, obniżenie temperatury w pomieszczeniach

2. Wykorzystanie naturalnych źródeł energii

•Energia słoneczna – odpowiednie nasłonecznienie wnętrza domu, kolektory słoneczne, fotowoltaika

•Wiatr – wykorzystanie energii wiatrowej, osłonięcie budynku przed zimnymi wiatrami, pompy ciepła

woda-powietrze, wentylacja krzyżowa

•Energia geotermalna

3. Efektywne zarządzanie energią

•Piece wysokowydajne , konwekcyjne

•Wykorzystanie płaszcza wodnego w kominku

•Systemy sterowania spalaniem

•Tworzenie mas termicznych

•Efektywny sposób rozprowadzenia ciepła

•Zintegrowane systemy sterowania temperaturą w pomieszczeniach