Konkretnie – technologie


To co proponujemy naszym klientom to najpierw skupienie się na funkcjach i walorach domu, jakie chcemy uzyskać, a dopiero później na doborze technologii budowy. Dom naturalny może być wykonany z bali, w szkielecie drewnianym, w systemie cordwood, czy też jednej z wielu innych naturalnych technologii. Może być ocieplony wełna drzewną, konopną, celulozą czy nawet słomą. Dach przykrywać może gont, dranica, strzecha czy też darń. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Wybór głównej technologii budowy powinien zależeć od trybu korzystania z domu ( non-stop/umiarkowanie/ jedynie sen), naszego osobistego przekonania, co do trwałości materiałów, oddziaływania użytych materiałów na nasze samopoczucie, a także regionu i terenu, w którym dom, będzie zbudowany.

W polskich warunkach polecamy następujące typy głównej technologii ścian

  1. Domy z bali 

  2. Domy szkieletowe